Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů je naše specialita! S odbornými znalostmi a bezpečnostními postupy jsme připraveni zvládnout i ty nejtěžší úkoly. Bezpečnost je naší prioritou, ať už kácíme stromy poblíž budov, elektrických vedení nebo na obtížně přístupných místech. Spolehněte se na nás pro bezpečné a efektivní řešení rizikového kácení stromů.

Co zahrnuje rizikové kácení stromů?

Rizikové kácení stromů zahrnuje postupné odstraňování vzrostlých stromů, které ohrožují své okolí. To může zahrnovat i zdravé stromy, které nelze pokácet ze země kvůli riziku poškození majetku nebo osob. Tato praxe zahrnuje likvidaci či ořez stromů po kalamitách a odstraňování poškozených dřevin po škodných událostech.

Proces rizikového kácení:

Při postupném rizikovém kácení používáme stromolezecké techniky, kdy korunu stromu postupně rozebereme. Jednotlivé kusy cíleně házíme nebo lanem spouštíme, a kmen nakonec „sešpalkujeme“. V praxi se pak ještě rozlišuje, zda je prostor pod korunou stromu volný, nebo s překážkami.

Po kácení stromu nabízíme také další služby – kompletní odstranění větví pomocí drtiče, který zvládne větve o průměru až 25 cm. Zbývající pařez, který obvykle překáží při sečení a jiných zahradních činnostech, je odstraněn frézováním. Frézování pařezů se provádí pomocí frézovacího stroje, který může snadno dosáhnout zdánlivě nepřístupných míst.